BOZP

Závazné dokumenty v oblasti BOZP a PO

Níže jsou k dispozici ke stažení závazné dokumenty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a v oblasti požární ochrany (PO). Tyto dokumenty vydalo v souladu s právním řádem České republiky JCMM, z. s. p. o. (JCMM) a jsou povinni se jimi řídit

  1. zaměstnanci JCMM,
  2. externisté spolupracující s JCMM (včetně stážistů),
  3. dodavatelé zboží a služeb nacházející se v sídle nebo na pobočkách JCMM,
  4. klienti a návštěvníci JCMM nacházející se v sídle nebo na pobočkách JCMM nebo na místech, kde JCMM realizuje svoje aktivity.

 

Dokumenty ke stažení:

Pravidla BOZP a PO pro zaměstnance JCMM platné od 1. 1. 2019  
Pokyny při práci v kanceláři a na domácím pracovišti platné od 1. 1. 2019  
Pravidla BOZP a PO pro externisty platné od 1. 1. 2019  
Analýza rizik a opatření proti nim platné od 1. 1. 2019  
Provozní řád budovy Česká 11, Brno platné od 1. 3. 2019  
Provozní řád budovy Hodonín platné od 1. 1. 2019  
Provozní řád budovy Boskovice platné od 1. 1. 2019  
Provozní řád budovy Bosonohy platné od 1. 3. 2019  
Provozní řád budovy Znojmo platné od 1. 1. 2019